Zobacz podkategorie
Informacje tech.

Przykłady detali – rysunki

Technika krycia

Jako technika krycia obowiązują krajowe normy dekarskie oraz nasze wytyczne na temat kładzenia łupka. Stosować warto również normy Niemieckie opracowane przez Centralny Związek Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego.
Podstawą dopuszczenia do stosowania jest certyfikat produktu według europejskiej normy – EN 12326 część 1 i 2 – Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego na pokrycia dachowe i okładziny ścian zewnętrznych.

Podłoże

Jako podłoże pokrycia łupkowego należy stosować drewno oraz materiały drewnopochodne (tworzywa drzewne). Części drewniane muszą byś zdrowe i suche / np. deski iglaste powinny mieć wilgotność do 20% /. Deski powinny mieć grubość przynajmniej 24 mm (grubość nominalna). Szerokość poszczególnych desek powinna wynosić przynajmniej 120 mm, deski należy mocować do każdej krokwi przynajmniej dwoma gwoździami lub równorzędnymi środkami mocującymi.
Deski o szerokości przekraczającej 200 mm powinny być przytwierdzane do każdej krokwi trzema środkami mocującymi. Przy odstępach krokwi przekraczających z 600 mm w świetle należy wybrać grubsze szalowanie lub dodać od spodu wzmocnienie przez łaty lub deski stabilizujące.
W wyjątkowych miejscach połaci dachowej (np. dach stożkowy, wole oka) należy zastosować mniejszy rozstaw krokwi lub grubsze szalowanie aby wzmocnić podkonstrukcję i zapobiec sprężynowaniu szalowania.

Mocowanie

Do mocowania łupka najlepiej nadają się cynkowane ogniowo gwoździe łupkowe, miedziane gwoździe łupkowe oraz wkręty do łupka ze stali nierdzewnej.
Średnica główki gwoździ i wkrętów powinna wynosić przynajmniej 10 mm,
a długość powinna wynosić przynajmniej 32 mm.
Dla pokryć prostokątnych na dachach i ścianach możliwe jest mocowaniem na hakach klamrowych mocowanych na łatach lub haki  wbijane ze stali nierdzewnej albo z miedzi.

Minimalne nachylenia dachów

Przedstawione minimalne nachylenia połaci obowiązują dla typowych dachów.
W przypadku niekorzystnego położenia budynku lub przy szczególnych warunkach klimatycznych mogą być wymagane bardziej strome nachylenia dachu, podobnie przy dużych odległościach pomiędzy kalenicą a okapem.

  1. Krycie prostokątne: 22° (40 %) i więcej
  2. Krycie uniwersalne: 25° (47 %) i więcej
  3. Krycie bogen: 25° (47 %) i więcej
  4. Krycie w łuskę: 25° (47 %) i więcej
  5. Krycie ostrokątne: 30° (58 %) i więcej
  6. Krycie karpiówkowe: 30° (58 %) i więcej

 

Jeśli nachylenie dachu jest mniejsze od minimalnego o maksimum 10°, to należy zastosować w pełni wodoszczelne podłoże.
Zejście poniżej minimalnego nachylenia dachu o ponad 10° nie jest dopuszczalne.

Oferowany przez nas łupek jest w 1 jakości, posiada oznaczenia CE i spełnia wymogi
normy EN12326 dla Łupka w 1 gatunku według klas A1,S1,T1.